Źródło - Sprawozdanie Wydziału IX 1923/1924

tytuł:
Sprawozdanie IX Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy za rok 1923/24
miejsce/rok:
Warszawa 1925