Źródło - Towarzystwo Pomocy Dzieciom z Kresów

tytuł:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów:
miejsce/rok:
Warszawa, 1935