Źródło - W. Wółkowski - Pałac Kazanowskiego - BHS

autor:
Wojciech Wółkowski
tytuł:
"Pałac Adama Kazanowskiego i jego pierwotna forma w świetle badań architektonicznych"
miejsce/rok:
2021

w: Biuletyn Historii Sztuki, 2021, nr 3