Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy 1886-1936

autor:
praca zbiorowa pod redakcją inż. Włodzimierza Rabczewskiego
tytuł:
Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy 1886-1936
wydawnictwo:
Wydawnictwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy
miejsce/rok:
Warszawa 1937

Cyfrowa wersja książki Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa