Źródło - ze zbiorów Ewy Gauld

tytuł:
ze zbiorów prywatnych Ewy Gauld