Historia cerkwi bł. Martyniana i św. Olgi

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi historii cerkwi na terenie koszar pułków konnych przy Łazienkach jesienią 2007 r. dokonaliśmy szczegółowej analizy dokumentów historycznych dotyczących świątyń wojskowych na tym terenie. W efekcie powstało opracowanie, które w grudniu 2007 złożone zostało w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz w Mazowieckim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią (plik pdf 1,8 MB):

Równocześnie został opublikowany artykuł na temat cerkwi bł. Martyniana i św. Olgi  w nr 12. (listopad/grudzień 2007) Warszawskiego Magazynu Ilustrowanego "Stolica" .

Uzupełnienie:
Także w Stolicy, w numerze 11 z 2011, Andrzej Buczyński w artykule "Najstarsza cerkiew w Łazienkach" przedstawił przekonujące argumenty przemawiające za zlokalizowaniem pierwotnej cerkwi św. Olgi w budynku koszarowym stojącym na wschód od cerkwi św. Olgi wzniesionej w 1904. Dzięki jego ustaleniom, pojawiła się odpowiedź na jedno z pytań oczekujących na odpowiedź, zadanych w końcowej części mojego opracowania.


W połowie stycznia 2008 otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: