Sala narożna w Hotelu Europejskim

SALA NAROŻNA W HOTELU EUROPEJSKIM W WARSZAWIE

Hotel europejski, odsłaniając w bieżącym roku najważniejszą część swoję nowo wzniesioną, dozwala już nam domyślać się okazałej swej całości i nieznanego dotąd u nas, a nawet i za granicą niezwykłego ogromu. Jak też w całości swej, tak i w częściach rozwija on wytrwały zamysł prześcignienia wszystkich w podobnym rodzaju zakładów naszej stolicy. Dowodem świeżym jest otworzona w tych dniach w pomienionym gmachu cukiernia.

Artystyczna ważność architektonicznego jej ozdobienia upoważnia nas do kilku uwag; bo nie samą, wielkością jedynie swych. rozmiarów, ani też galanteryjnym głównie odznacza się przepychem.

Troje wielkich odrzwi prowadzą do środkowej części wielkiej sali. oddzielonej od dwóch bocznych ustępów arkadami, wspartemi na marmurowych kolumnach. W ustępie lewym umieszczone obszerne schody marmurowe, prowadzą do czytelni i sali bilardowej. Na bogatym gzymsie spoczywa wspaniały plafon: w potężne i głębokie strojny kassetony. a ożywiony trzema obrazami. Podział tego plafonu, odpowiadając logicznie podziałowi ścian otaczających, stanowi całość sali jednolitą i harmonijną, pełną rozmaitości i prostoty.

Przy wejściu nie olśniewa nas błyskotliwy hałas drobnostkowych ozdób, w jakie zwykły stroić się sale podobnego przeznaczenia; prostota i szerokość podziałów, pełność i wydatność form, spokojnie i jasno rozwija się przed okiem widza, bez gwałtownego wrażenia i efemerycznego zachwytu. Mimowolnie przypominają się wspaniałe wnętrza rzymskich i genueńskich pałaców. Zapewne że sala ta mogłaby niemało jeszcze zyskać na efekcie, gdyby tak plafon jak i ściany wzbogacone były stosownem złoceniem; a co już konieczna, to zapełnienie czterech nisz posągami, któreby niezmiernie salę ożywiły.

P. H. Marconi, który tylą już ważnemi dziełami przyozdobił stolicę naszą, nowy tu stawił dowód, że styl klassyczny da się nagiąć do. potrzeb wymagań naszego czasu, i że niesłusznie wyłączonym został wszędzie z wnętrzów dzisiejszych budowli, przyznaniem mu jedynie stosowności w zewnętrznej gmachów ozdobie.