Cytadela - Działobitnie

 • Działobitnia przy d. Konwikcie Pijarów Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia I-szego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia II-giego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia II-giego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia III-ego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia III-ego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia IV-ego Bastionu Cytadela Warszawska

  Więcej
 • Działobitnia przy Bramie Bielańskiej Cytadela Warszawska

  Więcej