Detalprzejazd bramny / odbój / Id: 135

Lokalizacja: Inżynierska 9

Id: 135

Data wpisania: 07.11.2006

Widok od strony ulicy na odboje w dwóch przejazdach bramnych.

październik 2006
autor: Jacek Olecki