Detalprzejazd bramny / odbój / Id: 145

Lokalizacja: Piusa XI 22 (obecnie Piękna 22)

Id: 145

Data wpisania: 08.11.2006

Odbój w bramie od strony podwórza.

październik 2006
autor: Jacek Olecki