Detalkanalizacja / studzienka ściekowa / Id: 160

Lokalizacja: Dmochowskiego róg Rozbrat

Id: 160

Data wpisania: 09.11.2006

wrzesień 2006
autor: Jacek Olecki