Detalprzejazd bramny / odbój / Id: 179

Lokalizacja: Hoża 42

Id: 179

Data wpisania: 11.11.2006

Widok od strony podwórza

listopad 2006
autor: kj