Detalprzejazd bramny / wrota / Id: 181

Lokalizacja: Hoża 42

Id: 181

Data wpisania: 11.11.2006

listopad 2006
autor: kj

Górna część bramy

listopad 2006
autor: kj

Powiększenie monogramu

Prawdopodobnie monogram AT lub TA

listopad 2006
autor: kj