Detalprzejazd bramny / odbój / Id: 190

Lokalizacja: Wilcza 9a

Id: 190

Data wpisania: 13.11.2006

Jedne z nielicznych odboi kamiennych.

listopad 2006
autor: kj