Detaloświetlenie / latarnia elektryczna / Id: 202

Lokalizacja: Pl. Trzech Krzyży

Id: 202

Data wpisania: 26.11.2006

Cokół zdekompletowanej najstarszej latarni typu "pastorał".

2006
autor: Grzegorz Zarychczyński