Detalprzejazd bramny / odbój / Id: 206

Lokalizacja: Brylowska 8a

Id: 206

Data wpisania: 26.11.2006

Bardzo nietypowe odboje w kształcie beczek

listopad 2006
autor: kj

Powiększenia

 

Odbój od strony podwórza

listopad 2006
autor: kj
listopad 2006
autor: kj