Rozmowy w Polskim Radio dla Zagranicy

Rozmowa z Ryszardem Mączewskim oraz z Krzysztofem Jaszczyńskim.

Aktualny Link – Mączewski

Aktualny Link – Jaszczyński