Chocimska 24Państwowy Zakład Higieny i Państwowa Szkoła Higieny