Gdanska 6 "Marymont"tereny dawnej rezydencji królewskiej oraz Instytutu Agronomicznego