dawny pałac Adama Kazanowskiego, późniejszy klasztor Karmelitanek Bosych, następnie Warszawskie Towarzystwo DobroczynnościKrakowskie Przedmieście róg BednarskaPrzejdź do opracowania obiektu