pomnik Kilińskiego z cyklu Obiekty "ruchome"Przejdź do opracowania obiektu