kościół św. Klary i klasztor Panien Bernardynek (Klarysek) Konserwatorium Muzyczne, Szkoła Główna MuzykiMariensztat nr hip. 2660Przejdź do opracowania obiektu