Bursa Związku Osadników Wojskowych na Kresach Wschodnich, Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, dawny Internat Niezamożnych Słuchaczek Seminarium NauczycielskiegoHoene-Wrońskiego 1 róg Myśliwiecka 8Przejdź do opracowania obiektu