Sądy Wojskoweplac Piłsudskiego róg KrólewskaPrzejdź do opracowania obiektu