pałacyk Simona de SymonowiczaSolec 37Przejdź do opracowania obiektu