Kino PalladiumKino Palladium

Lokalizacja neonu: Złota 7/9
Data montażu: 1937
Data demontażu: okres II wojny św. - zastąpiony neonem z nową nazwą: Kino Helgoland
Opisany w książce "Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy" na stronie:

1937
źródło: "Arkady", 1937, nr 11-12