Muzeum / poświadczenie / Id: 1

Poświadczenie wydane 10.09.1883 r. dla katorżnika i zesłańca. Rodzaj dowodu osobistego...

z archiwum rodzinnego JB

Skany strony pierwszej i trzeciej

strona 1

strona 3

Wpisy meldunkowe

Powiększenie stempli

 

stempel meldunkowy Warecka 9

Naprawy dokumentu