Muzeum / orzeczenie / Id: 100

Orzeczenie Izby Skarbowej Okręgowej z roku 1937.

zbiory własne muzeum

To już setny eksponat! Zamiast toastu "alkoholowy" dokument.