Muzeum / pokwitowanie / Id: 104

Pokwitowanie za opłacone składki Związku Peowiaków z roku 1933.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Al. Jerozolimskie 93

Powiększenie stempla