Muzeum / oszczędnościowa / Id: 114

Książeczka oszczędnościowa Pocztowej Kasy Oszczędności "Złote w złocie" z roku 1928.

zbiory własne muzeum

Obiekt: PKO

Zgodnie z informacją zawartą w "Postanowieniach" wkład na takich książeczkach powstawał w wyniku przeliczenia wkładów oszczędnościowych w obcych walutach na "złote w złocie". Za każde 500 zł wydawano jedną taką książeczkę. Parytet złotego w złocie wynosił: 1 zł = 9/31g (ok. 0.29g) czystego złota. Czyli 500 zł odpowiadało ok. 145 g czystego złota. W 1927 zmieniono parytet na 1zł = 900/5332 g (ok. 0.169g) czystego złota a wkład przeszacowano z 500 na 860 zł w złocie. Wkład był oprocentowany 3% w stosunku rocznym (25,80 zł) a procent byl wypłacany dwukrotnie w ciągu roku na podstawie załączonych 32 odcinków procentowych. Posiadacz książeczki mógł wycofać wkład jedynie w przypadku wylosowania książeczki. Losowania takie odbywały się dwa razy w roku. Natomiast książeczka mogła być przedmiotem obrotu finansowego (odstąpienia, darowizny, sprzedaży, zastawu, kaucji itp) stanowiła więc rodzaj "papieru" wartościowego. Niestety w wyniku wojny, właściciele takich książeczek, które nie zostały wylosowane do 1 maja 1939 roku, utracili swoje wkłady.

Okładka

Wybrane strony

Powiększenie orła