Muzeum / świadectwo / Id: 117

"Świadectwo wystąpienia" z Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1927.

zbiory własne muzeum

Pierwsza strona

Dolna część strony

Widoczny podpis rektora UW w latach 1926-27 Bolesława Hryniewieckiego

Druga strona

Trzecia strona