Muzeum / pokwitowanie / Id: 12

Potwierdzenie wplaty do Specjalnej Kasy Poborowej Urzedu Celnego w Warszawie z roku 1936.

z archiwum domowego KJ