Muzeum / polisa / Id: 121

Polisa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z roku 1937.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Siedziba PZUW - Kopernika 36-40

Pierwsza strona

Fragment drugiej strony

Ogólne warunki ...

Na pozostałych dwóch stronach polisy wydrukowano "Ogólne warunki umownych (dobrowolnych) ubezpieczeń od ognia PZUW dla b. zaboru rosyjskiego". Ciekawe czym się różniły "Ogólne warunki..." dla byłych pozostałych zaborów!

Poniżej fragment teksu.

Powiększenia stempli.

Stempel z polisy z roku 1937

Stempel na wznowionej polisie z roku 1938. W dolnym prawym rogu widoczne logo PZUW.

Powiększenie orła

Dokument nie ma znaku wodnego lecz w tle pierwszej stronie wydrukowano wizerunek orła i datę założenia PZUW - 1803.

Orzeł staje się dobrze widoczny dopiero po cyfrowej obróbce skanu.