Muzeum / rachunek / Id: 123

Rachunek z Działu Hurtowo-Komisowego Księgarni Gebethnera i Wolffa z roku 1939.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Księgania Gebethnera i Wolffa

Powiększenie znaczka