Muzeum / kursu / Id: 131

Świadectwo "przesłuchania kursu przeszkolenia higjenicznego dla nauczycieli szkół powszechnych w Państwowej Szkole Higjeny" z roku 1927.

zbiory własne muzeum

Państwowa Szkoła Higieny została powołana do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1922 roku na terenie Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej. Budynek szkoły wybudowano wg projektu prof. Czesława Przybylskiego.Do 1939 roku w Państwowej Szkole Higieny przeszkolono dla potrzeb publicznej służby zdrowia 2455 lekarzy oraz 6000 osób personelu pomocniczego. Rocznie organizowano około 15 kursów o bardzo różnorodnej tematyce, jak np.: mikrobiologia lekarska, higiena publiczna, higiena psychiczna, itp. Do najważniejszych należały 9-miesięczne kursy dla lekarzy powiatowych i kandydatów na stanowiska państwowe.


Wiecej na temat szkoły można znaleźć na stronie Państwowego Zakładu Higieny

Powiększenie stempla