Muzeum / plakietka / Id: 132

Plakietka rejestracyjna woźnicy z roku 1939.

z kolekcji Jacka J.

Plakietkę tą miał obowiązek nosić woźnica na swoim mundurze; numer plakietki był tożsamy z numerem dorożki którą powoził.