Muzeum / czek / Id: 14

Czek na okaziciela do Państwowej Kasy Oszczędnościowej przed rokiem 1908.

z archiwum rodzinnego JB