Muzeum / związkowa / Id: 144

Legitymacja Związku Zawodowego Kolejarzy z roku 1927.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Gmach Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP

Wstęp


Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP (od 1921 r. pod nazwą Związek Zawodowy Kolejarzy, skupiał ok. 90 tyś. członków) był jednym z 38 kolejarskich związków zawodowych działających w Polsce w latach 1918 - 1939. Według swojego statutu był organizacją apolityczną, którą miała zrzeszać pracowników kolejowych niezależnie od narodowości, wyznania i przekonań politycznych. W rzeczywistości jednak skupiał przeważnie polityczne zaplecze PPS-u.

Największym konkurentem ZZK było Zjednoczenie Kolejowców Polskich (=> patrz eksponat ), które powstało z połączenia w 1929 roku Związku Kolejarzy ZZP (deklarowało przynależność ok. 40 tyś. członków w Polsce) oraz Polskiego Związku Kolejowców (wpływy Chrześcijańskiej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego, deklarowanych ok. 70 tyś. członków w Polsce). W wyniku kryzysu z lat 30 liczebność związków zmniejszyła się o blisko 60%!Okładka

Tylko z pozoru cztery następne strony przeznaczone są na stemple opłaconych składek. Tak na prawdę są one litanią propagandowych haseł związkowych. Wiele z nich znanych również z czasów PRL-u. Polecamy uważną lekturę!

Następne 32 strony to "Wyciąg ze Statutu" oraz wiele innych tekstów w tym m.in. opis sposobu prowadzenia zebrań. Miejscami bardzo pouczająca lektura...

Na zakończenie spis treści i ... manifest 1 Majowy...