Muzeum / związkowa / Id: 145

Legitymacja Zjednoczenia Kolejowców Polskich z roku 1939.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Dom Zjednoczenia Kolejowców Polskich

Wstęp

Związek zawodowy „Zjednoczenie Kolejowców Polskich” powstał w 1929 roku z połączenia Związku Kolejarzy ZZP (ok. 40 tyś. członków) oraz Polskiego Związku Kolejowców (ok. 70 tyś.). Mimo deklarowanej z statucie apolityczności, związek miał silne powiązania z partiami chadeckimi i narodowymi. Największym konkurentem był PPS-owski Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP (od 1921 r. pod nazwą Związek Zawodowy Kolejarzy, który skupiał ok. 90 tyś. członków => patrz eksponat ). W sumie w latach 1918-1939 działało w Polsce 38 związków zawodowych kolejarzy!Okładka

Wybrane strony

Legitymacja ta to tak na prawdę cała książka licząca 76(!) stron. Na blisko 50 stronach wydrukowano "Wyciąg ze statutu" i inne związkowe dokumenty. Niestety posiadany przez nas egzemplarz jest bardzo zniszczony i niekompletny. Sądząc po ołówkowych zapisach legitymacja służyła jako notes, z którego niestety wyrwano ponad połowę kartek...

Strony tytułowe "dokumentowej" części legitymacji