Muzeum / konkursowy / Id: 148

Dyplom za czwarte miejsce w konkursie Wydziału Oświatowego Polskiej YMCA z roku 1938.

zbiory własne muzeum

Powiększenie stempla