Muzeum / świadectwo ubóstwa / Id: 153

Świadectwo ubóstwa wystawione przez Komisariat II Policji Państwowej Miasta Stoł. Warszawy w roku 1928.

zbiory własne muzeum

Powiększenia stempla