Muzeum / stowarzyszenia / Id: 156

Legitymacja członka rzeczywistego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z roku 1937.

zbiory własne muzeum