Muzeum / stowarzyszenia / Id: 157

Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Urzędników Państwowych RP z roku 1930.

zbiory własne muzeum