Muzeum / pokwitowanie / Id: 160

Dwa pokwitowania z roku 1858 na papierze firmowym "Księgarni i Składu nut muzycznych R. Friedlein".

zbiory własne muzeum

Wstęp

Oba dokumenty potwierdzające odebranie gotówki zostały wystawione dla księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego i podpisane osobiście przez właściciela księgarni R.Friedleina.

Jan Tadeusz Lubomirski (1826-1908) był wybitną postacią XIX-wiecznej Polski. Historyk, działacz ekonomiczny i społeczny. Wieloletni prezes Towarzystwa Dobroczynności, inicjator szkół wieczorowych, kas oszczędnościowych dla najuboższych i spółek rzemieślniczych. Inicjator założenia i wieloletni prezes rady nadzorczej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, współzałożyciel Banku Handlowego i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, szef Instytutu Oftalmicznego, inicjator i współzałożyciel Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W roku 1863 był członkiem Rządu Narodowego, za co został zesłany w głąb Rosji. Był również historykiem i wydawcą m.in. źródeł historycznych (np. Kodeksu dyplomatycznego Księstwa Mazowieckiego). W roku 1900 uzyskał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.