Muzeum / dla dzieci / Id: 17

"Pamiętniki lalki" - wydana w Warszawie w 1873 roku nakładem Gebethnera i Wolffa.

archiwum rodzinne BJ

Obiekt: siedziba firmy Gebethner i Wolff

Okładki

Rycina pierwsza i strona tytułowa

druga rycina