Muzeum / medalik / Id: 171

Medalik Rady Szkolnej Warszawy - "Kolonje 1931".

ze zbiorów Roberta M.

Obiekt: Siedziba Rady Szkolnej m.st. Warszawa - Sienkiewicza 14

Wstęp

Po uzyskaniu niepodległości w 1919 roku administrację szkolnictwa na szczeblu powiatu prowadziły inspektoraty szkolne, które pełniły funkcje nadzorcze i kontrolne w zakresie realizacji programu, metod nauczania i personelu szkolnego. Im też podlegały sprawy administracyjne, majątkowe i finansowe. Jednostkami nadrzędnymi były kuratoria. Okręgowe Kuratoria powoływały (lub zatwierdzały) Powiatowe Rady Szkolne, które z kolei powoływały Miejskie Rady Szkolne. Ustrój i zasady działania Rad Szkolnych (Powiatowych i Miejskich) regulowała ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych z dnia 4 czerwca 1920 roku. Jednym z zadań Rad Szkolnych było dbanie o sprawy bytowe szkół publicznych, takich jak opał, pensje dla nauczycieli, pomoce naukowe. Zajmowały się również pomocą dla najbiedniejszych uczniów. Jak widać z przedstawionego eksponatu zajmowały się także organizowaniem kolonii.


Rada Szkolna m.stoł. Warszawy mieściła się w jednym ze skrzydeł budynku dawnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Rosja" (Sienkiewicza 14) natomiast Rada Szkolna Powiatowa woj. Warszawskiego w budynku Mazowiecka 7.

Niestety nie wiemy jaki cel spełniał pokazany medalik z wygrawerowanym na odwrocie nazwiskiem (ucznia? nauczyciela? pracownika Rady Szkolnej?). Czy był to rodzaj identyfikatora czy też "odznaczenie za coś tam" pozostawiamy domysłom zwiedzających nasze muzeum.

Rewers