Muzeum / firmowy / Id: 174

Pismo na papierze firmowym Urzędu Municypalnego z roku 1822.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Ratusz

Wstęp

Urząd Municypalny – organ wykonawczy samorządu miejskiego istniejący w latach 1807-1842 powołany przez Komisję Rządzącą Księstwa Warszawskiego.

W Królestwie Polskim przeprowadzono reorganizację władz miejskich podporządkowując (10.02.1816) Urząd Municypalny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Urząd Municypalny składał się z prezydenta (mianowanego przez króla lub z jego upoważnienia przez namiestnika na wniosek Komisji) oraz czterech ławników. Urząd dzielił się na cztery wydziały:

- Policji

- administracji wewnętrznej, instytutów i rzeczy pokrewnych

- skarbowy i kas miejskich

- wojskowyUrząd (a właściwie kolegium złożone z prezydenta, wiceprezydenta, radnych i ławników) podejmował decyzje o ważniejszych sprawach administracyjnych i skarbowych ( opieka nad funduszami miasta i instytutów, ustalanie budżetu, rozkładanie podatków).Na podstawie: Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa; 1994

Pierwsza strona

Druga strona

Czwarta strona

Trzecia strona jest pusta.

"Koperta"


Po złożeniu dokumentu w odpowiedni sposób uzyskiwano rodzaj koperty. W miejscu przyłożenia stempla "koperta" była zaklejona.

Treść pisma