Muzeum / kwit / Id: 175

Kwit "Ekspedycyi Gazet w Warszawie" z roku 1865.

zbiory własne muzeum

Kwit wystawiony dla Jaśnie Oświeconego Księcia Lubomirskiego Tadeusza potwierdza opłatę za prenumeratę TIMES-a w trzecim kwartale 1865 roku.