Muzeum / kursu / Id: 182

Świadectwo ukończenia "Kursów Handlowych S.Rogulskiego w Warszawie" z roku 1914.

zbiory własne muzeum

Świadectwo ma formę dyplomu o wymiarach 40 x 50 cm i jest wypisane w trzech językach: polskim, rosyjskim i francuskim.

Powiększenie polskiej części świadectwa

Powiększenie stempla