Muzeum / kwit / Id: 183

Kwit tymczasowy Towarzystwa Wioślarskiego w Warszawie z roku 1921.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Siedziba WTW

Wstęp

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (WTW) powstało w 1878 roku i jest najstarszym polskim stowarzyszeniem sportowym. Statut towarzystwa czyli "Ustawę WTW" władze carskie zatwierdziły w 1882 r. Celem Towarzystwa było "zachęcanie ludności miejscowej do jazdy na łodziach wiosłowych i żaglowych jako też na statkach parowych". Pierwszym prezesem był Henryk Sienkiewicz. Przystań towarzystwa, początkowo pływająca, mieściła się u wylotu ul. Bednarskiej, w roku 1929 wybudowano stałą przystań w pobliżu mostu Poniatowskiego (ul. Wioślarska). Własna siedziba została wybudowana na ul. Foksal 19 (od roku 1934 - zmieniono nazwę ulicy na Pierackiego) w latach 1895-97.

Więcej o historii towarzystwa można przeczytać na stronie WTW.

Powiększenie stempla